حدیث روز

 
امام باقر (ع) می فرماید : خداوند ، دشنام گوى بی آبرو را دشمن دارد.
امروز : چهارشنبه, 27 دی 1396

کارکنان سازمان حمل و نقل شهرداری گرگان یکروز حقوق خود را به زلزله زدگان غرب کشور اهدا کردند


رییس و کارکانان سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری گرگان یک روز حقوق خود را برای کمک به زلزله زدگان منطقه غرب کشور اهداء نمودند.

کارکنان سازمان حمل و نقل شهرداری گرگان یکروز حقوق خود را به زلزله زدگان غرب کشور اهدا کردند.
رییس و کارکانان سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری گرگان یک روز حقوق خود را برای کمک به زلزله زدگان منطقه غرب کشور اهداء نمودند.
به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل شهرداری،کارکنان این سازمان ضمن همدردی با آسیب دیدگان و بازماندگان حادثه زلزله غرب کشور و همصدا با مردم نوعدوست و همدل استان گلستان معادل یکروز حقوق خود را برای کمک به زلزله زدگان و آسیب دیدگان اختصاص دادند.

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان

google
yahoo
alexa
ebook
Baidu.com
Wikipedia
Blogger.com
Windows Live
Amazon.com
eBay
Bing
Ask
استانداری گلستان
سفارش طراحی وب سایت - سفارش دات نت