حدیث روز

 
پیامبر اکرم (ص) می فرماید : برای بقا خلق شده اید نه برای نابودی و فنا و با مرگ تنها از جهانی به جهان دیگر منتقل می شوید.
امروز : یکشنبه, 23 خرداد 1400

طرح برخورد با مسافربرهای غیر مجاز

ساماندهی خودروهای حمل و نقل عمومی و اعمال قانون مسافربرهای غیر مجاز توسط تیم بازرسی سازمان حمل و نقل شهرداری گرگان و همکاری پلیس راهور شهرستان

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان

google
yahoo
alexa
ebook
Baidu.com
Wikipedia
Blogger.com
Windows Live
Amazon.com
eBay
Bing
Ask
استانداری گلستان
سفارش طراحی وب سایت - سفارش دات نت