حدیث روز

 
امام صادق(ع) می فرماید : کسی که همت بر انجام کار خیری کرده در عمل به ان تسریع کند و آن را به تاخیر نیندازد.
امروز : چهارشنبه, 30 مرداد 1398

بازدید از کارخانه شهاب خودرو جهت بازسازی ناوگان اتوبوسرانی گرگان

مذاکره رییس سازمان حمل و نقل شهرداری گرگان با مدیران شرکت خودرو سازی شهاب خودرو جهت بازسازی اتوبوس های فرسوده درون شهری گرگان

بازدید از کارخانه شهاب خودرو جهت بازسازی ناوگان اتوبوسرانی گرگان

 

بازدید از کارخانه شهاب خودرو جهت بازسازی ناوگان اتوبوسرانی گرگان

 

بازدید از کارخانه شهاب خودرو جهت بازسازی ناوگان اتوبوسرانی گرگان

 

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان

google
yahoo
alexa
ebook
Baidu.com
Wikipedia
Blogger.com
Windows Live
Amazon.com
eBay
Bing
Ask
استانداری گلستان
سفارش طراحی وب سایت - سفارش دات نت