حدیث روز

 
امام صادق(ع) می فرماید : محبوب ترین برادران نزد من کسی است که عیب های مرا به من هدیه دهد.
امروز : جمعه, 28 دی 1397

دیدار مردمی اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار گرگان با شهروندان در خصوص مسائل مرتبط با حمل و نقل درون شهری گرگان

شهروندان مسایل و مشکلات مربوط به حمل و نقل عمومی سطح شهر گرگان را با مدیران شهری در میان گذاشتند

بازدید از ساختمان اداری سازمان حمل و نقل شهرداری گرگان

دیدار مردمی اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار گرگان با شهروندان در خصوص مسائل مرتبط با حمل و نقل درون شهری گرگان

 ارایه گزارش عملکرد توسط احمد سالاری رییس سازمان حمل و نقل شهرداری گرگان

دیدار مردمی اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار گرگان با شهروندان در خصوص مسائل مرتبط با حمل و نقل درون شهری گرگان

 بازدید از پارکینگ اتوبوس های سازمان حمل و نقل شهرداری گرگان

دیدار مردمی اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار گرگان با شهروندان در خصوص مسائل مرتبط با حمل و نقل درون شهری گرگان

 دیدار مردمی اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار با شهروندان در خصوص مسایل مرتبط با حمل و نقل عمومی

 

دیدار مردمی اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار گرگان با شهروندان در خصوص مسائل مرتبط با حمل و نقل درون شهری گرگان

 

دیدار مردمی اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار گرگان با شهروندان در خصوص مسائل مرتبط با حمل و نقل درون شهری گرگان

 

دیدار مردمی اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار گرگان با شهروندان در خصوص مسائل مرتبط با حمل و نقل درون شهری گرگان

 

 

 

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان

google
yahoo
alexa
ebook
Baidu.com
Wikipedia
Blogger.com
Windows Live
Amazon.com
eBay
Bing
Ask
استانداری گلستان
سفارش طراحی وب سایت - سفارش دات نت