حدیث روز

 
امام صادق(ع) می فرماید : دو رکعت نماز شخص متاهل برتر از هفتاد رکعت نمازی است که شخص مجرد می خواند.
امروز : دوشنبه, 28 خرداد 1397

از رانندگان نمونه حمل و نقل گرگان تقدیر شد.


از رانندگان نمونه اردیبهشت ماه گرگان تقدیر شد.

از رانندگان نمونه اردیبهشت ماه سازمان حمل و نقل شهرداری گرگان تقدیر شد.رانندگان نمونه:راننده تاکسی عبدالرحیم قزل   راننده تاکسی حسن صادقی  راننده اتوبوس مهدی حمیدی پور از رانندگان نمونه بودند که با اهدای لوح تقدیر و کارت هدیه از انان تقدیر گردید.

از رانندگان نمونه حمل و نقل گرگان تقدیر شد.

 

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان

google
yahoo
alexa
ebook
Baidu.com
Wikipedia
Blogger.com
Windows Live
Amazon.com
eBay
Bing
Ask
استانداری گلستان
سفارش طراحی وب سایت - سفارش دات نت