حدیث روز

 
پیامبر اکرم (ص) می فرماید : هر کس بمیرد و امام زمان خود را نشناخته باشد به مرگ جاهلی مرده است.
امروز : چهارشنبه, 01 اسفند 1397

از رانندگان نمونه حمل و نقل گرگان تقدیر شد.

از رانندگان نمونه اردیبهشت ماه گرگان تقدیر شد.

از رانندگان نمونه اردیبهشت ماه سازمان حمل و نقل شهرداری گرگان تقدیر شد.رانندگان نمونه:راننده تاکسی عبدالرحیم قزل   راننده تاکسی حسن صادقی  راننده اتوبوس مهدی حمیدی پور از رانندگان نمونه بودند که با اهدای لوح تقدیر و کارت هدیه از انان تقدیر گردید.

از رانندگان نمونه حمل و نقل گرگان تقدیر شد.

 

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان

google
yahoo
alexa
ebook
Baidu.com
Wikipedia
Blogger.com
Windows Live
Amazon.com
eBay
Bing
Ask
استانداری گلستان
سفارش طراحی وب سایت - سفارش دات نت